Zespół New Name był młodzieżowym zespołem wokalno- instrumentalnym, działającym przy parafii św. Michała w Płońsku. Zespół istniał w latach: 2000-2006. Skład jego zmieniał się, gdyż małe miasta nie mają takich możliwości kształcenia, jak duże i ludzie odchodzą.

Stronkę tę dedykuję tym wszystkim, którzy stanowili ten zespół. Dziękuję im za to, że byli i za to czego mnie nauczyli.

Być może kiedyś nastąpi reaktywacja.

(Stronki nie usunęłam, bo był to ważny czas w moim życiu.)

 

Na początku swojego istnienia człowiek otrzymuje imię. Jest ono dla każdego wybierane pieczołowicie, tak by wyróżniało go spośród innych. Otrzymane imię pozostaje na zawsze.

Nowy człowiek – nowe imię.

 

Nadaniu nowego imienia towarzyszy jakaś wielka wewnętrzna przemiana. Człowiek rodzi się na nowo, dlatego otrzymuje nowe imię. Bóg – woła nas po imieniu:  „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim”. (Iz 43,1) Woła nas także, gdy zajęci czymś innym nie słyszymy Jego głosu, albo udajemy, że nie słyszymy... Woła, gdy nas szuka, pochłoniętych bez reszty sobą. Jak pasterz swoje owce...

 

Tym razem nie zawsze ja jestem autorką zdjęć.